Page 2 - MergedFile
P. 2

Colofon & inhoud 2

________________________________________________________________________________

     “Het Stootjuk” is een maandelijkse uitgave van de Personeelsvereniging NS Rotterdam.

52e Jaargang            Pagina:  Inhoud:
december 2017             1   Voorblad
                    2   Colofon & Inhoud
     Redactie:           3   Afdelingsinformatie
   Richard de Nies          4   Hoofdbestuur gegevens
                    5   Uitnodiging hoofdbestuur
    Typewerk:           6-9  Biljarten
   Richard de Nies             CCR
                   10-11  Dansen
    Expeditie:           12  Dammen & Schaken
    Ronald Rorijs             Klaverjassen
Advertentie verzorging:       13-15  Lawntennis
    Pierre Rorijs         16-17  Tafeltennis
   Foto voorkant:         18-20  Kleurplaat
  Chris Westerduin             Advertentie
                    21  Achterblad
                    22
                    23
                    24

Redactieadres:           Sluitingsdata kopij:
R. de Nies
Posteleindreef 16          Uiterlijk de laatste dag van de maand!

                  31-1, 28-2, 31-3.

3204 HC Spijkenisse         Let op:
E-Mail:

Redsto.HB@pvnsr.nl         Te laat ingeleverde kopij kan niet meer

WWW.PVNSR.NL            geplaatst worden!

___________________________________________________________________________

Postadres:                  Develweg 6
                       3333 LA Zwijndrecht
Inschrijfnr. KvK Rotterdam          40341295
Ontspanningslokaal “de Poort”        010-4130077
Molenwaterweg 33               3033 CA Rotterdam
Tennispark Daltonlaan            010-2650007
Kantine Daltonlaan              010-4656637
Bowling & Partycentrum IJsselmonde      010-4794851
Akkeroord 10                 3079 ZS Rotterdam
   1   2   3   4   5   6   7