Page 4 - MergedFile
P. 4

Hoofdbestuur 4

Voorzitter:   Joop Olie           Tel: 06-83907506         Email:
         Waaierdans 15         2907 AJ Cap. a/d IJssel voorz.HB@pvnsr.nl

Secretaris    Eldert de Redelijkheid     Tel: 06-51092745         Email:
         Develweg 6           3333 LA Zwijndrecht   Alglid3HB@pvnsr.nl

Penningmeester / Ronald Rorijs         Tel: 010-8411689         Email:
Ledenadministratie:               3079 BC Rotterdam     penn.HB@pvnsr.nl

CI/ Zaal Beheerder: Kor Bonnema         Tel: 010-2202317         Email:
               Zernikeplaats 50  3068 ZK Rotterdam    cibeh.HB@pvnsr.nl

Redactie Stootjuk: Richard de Nies       Tel: 06-42728697         Email:
               Posteleindreef 16 3204 HC Spijkenisse   redsto.HB@pvnsr.nl

EVC /      Robert Oosterbaan       Tel: 06-54777613         Email:
         Mauvestraat 25         3331 VH Zwijndrecht    evc.HB@pvnsr.nl

Algemeen lid 1: Bert Daniëls          Tel: 078-6211834         Email:
         Aviolandaplein 22       3351 ND Papendrecht   alglid.HB@pvnsr.nl

Algemeen lid 2: Robert Oosterbaan       Tel: 06-54777613         Email:
2e Secretaris  Mauvestraat 25         3331 VH Zwijndrecht   alglid2HB@pvnsr.nl

Algemeen lid 3:

Betaling contributie:

ING-bank Rekeningnummer: NL10 INGB 0001 5248 74 of
ING-bank Rekeningnummer: NL71 INGB 0000 7255 63
t.n.v.: Penn. Pers. Ver. N.S. Rotterdam

• Nieuwe leden worden slechts geaccepteerd na goedkeuring tot inhouden van contributie door middel van
 automatische Incasso.
 Voor overige (bestaande leden) geldt:

• Bij betalingen altijd vermelden:
• De afdeling(en) waarvan u lid bent (belangrijk als u van meerdere afdelingen lid bent.
• Betaalt u niet alleen voor uzelf, maar ook bijvoorbeeld voor uw partner, vermeldt dan ook de naam van

 degene waarvoor u betaalt. Dit is ook van belang indien er onder een andere naam betaalt wordt dan die
 waaronder u staat ingeschreven (bijv. als u via de rekening van uw partner betaalt).
• U kunt ook automatisch betalen. Voor 3 maanden, 6 maanden of per jaar.
• Ieder lid is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen betaling’s gedrag!
• Alle aan- en afmeldingen evenals wijzigingen wat betreft uw lidmaatschap melden bij de
 ledenadministratie.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9