Page 5 - MergedFile
P. 5

Hoofdbestuur 5

 Het bestuur van de P.v.N.S.R. nodigt u uit op haar
          nieuwjaarsreceptie.

       Deze zal gehouden worden op
    07 januari 2018 ( van 14:00 – 17:00 uur )

     in ons verenigingsgebouw ”de Poort”.
Wij hopen met u samen het glas mogen heffen op een

        gelukkig en sportief 2018.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10